Nhận định hôm nay

Australia(N)

Australia(N)

26/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.14*0:0*0.80(Châu Á)

2.95/3.05/2.48(Châu Âu)

0.92*2/2.5*0.98(Tài Xỉu)

Soi kèo

Peru

Peru

Australia(N)

Australia(N)

26/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.14*0:0*0.80(Châu Á)

2.95/3.05/2.48(Châu Âu)

0.92*2/2.5*0.98(Tài Xỉu)

Soi kèo

Peru

Peru

Australia(N)

Australia(N)

26/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.14*0:0*0.80(Châu Á)

2.95/3.05/2.48(Châu Âu)

0.92*2/2.5*0.98(Tài Xỉu)

Soi kèo

Peru

Peru

Australia(N)

Australia(N)

26/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.14*0:0*0.80(Châu Á)

2.95/3.05/2.48(Châu Âu)

0.92*2/2.5*0.98(Tài Xỉu)

Soi kèo

Peru

Peru

Đan Mạch(N)

Đan Mạch(N)

26/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.04*0:0/-0.5*0.89(Châu Á)

4.50/2.40/2.31(Châu Âu)

0.77*1.5/2*1.14(Tài Xỉu)

Soi kèo

Pháp

Pháp

Nigeria(N)

Nigeria(N)

27/06/2018 - 01:00 | [FIFA World Cup]

0.75*0:-1/-1.5*1.17(Châu Á)

5.00/4.30/1.50(Châu Âu)

0.97*2.5/3*0.93(Tài Xỉu)

Soi kèo

Argentina

Argentina

Nigeria(N)

Nigeria(N)

27/06/2018 - 01:00 | [FIFA World Cup]

0.75*0:-1/-1.5*1.17(Châu Á)

5.00/4.30/1.50(Châu Âu)

0.97*2.5/3*0.93(Tài Xỉu)

Soi kèo

Argentina

Argentina

Nigeria(N)

Nigeria(N)

27/06/2018 - 01:00 | [FIFA World Cup]

0.75*0:-1/-1.5*1.17(Châu Á)

5.00/4.30/1.50(Châu Âu)

0.97*2.5/3*0.93(Tài Xỉu)

Soi kèo

Argentina

Argentina

Nigeria(N)

Nigeria(N)

27/06/2018 - 01:00 | [FIFA World Cup]

0.75*0:-1/-1.5*1.17(Châu Á)

5.00/4.30/1.50(Châu Âu)

0.97*2.5/3*0.93(Tài Xỉu)

Soi kèo

Argentina

Argentina

Đan Mạch(N)

Đan Mạch(N)

26/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.04*0:0/-0.5*0.89(Châu Á)

4.40/2.37/2.36(Châu Âu)

0.77*1.5/2*1.14(Tài Xỉu)

Soi kèo

Pháp

Pháp

Đan Mạch(N)

Đan Mạch(N)

26/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.04*0:0/-0.5*0.89(Châu Á)

4.40/2.37/2.36(Châu Âu)

0.80*1.5/2*1.11(Tài Xỉu)

Soi kèo

Pháp

Pháp

Đan Mạch(N)

Đan Mạch(N)

26/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.04*0:0/-0.5*0.89(Châu Á)

4.50/2.35/2.36(Châu Âu)

0.83*1.5/2*1.07(Tài Xỉu)

Soi kèo

Pháp

Pháp

Nga

Nga

25/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.07*0:0*0.86(Châu Á)

2.98/2.77/2.67(Châu Âu)

0.90*2*1.00(Tài Xỉu)

Soi kèo

Uruguay

Uruguay

Iran(N)

Iran(N)

26/06/2018 - 01:00 | [FIFA World Cup]

0.94*0:-0.5/-1*0.99(Châu Á)

5.60/3.30/1.70(Châu Âu)

0.81*2*1.09(Tài Xỉu)

Soi kèo

Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha

Iran(N)

Iran(N)

26/06/2018 - 01:00 | [FIFA World Cup]

0.94*0:-0.5/-1*0.99(Châu Á)

5.60/3.30/1.70(Châu Âu)

0.81*2*1.09(Tài Xỉu)

Soi kèo

Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha

Iran(N)

Iran(N)

26/06/2018 - 01:00 | [FIFA World Cup]

0.94*0:-0.5/-1*0.99(Châu Á)

5.60/3.30/1.70(Châu Âu)

0.81*2*1.09(Tài Xỉu)

Soi kèo

Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha

Iran(N)

Iran(N)

26/06/2018 - 01:00 | [FIFA World Cup]

0.94*0:-0.5/-1*0.99(Châu Á)

5.60/3.30/1.70(Châu Âu)

0.81*2*1.09(Tài Xỉu)

Soi kèo

Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha

Saudi Arabia(N)

Saudi Arabia(N)

25/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.06*0:-0.5*0.87(Châu Á)

4.30/3.30/1.87(Châu Âu)

1.02*2.5*0.88(Tài Xỉu)

Soi kèo

Ai Cập

Ai Cập

Saudi Arabia(N)

Saudi Arabia(N)

25/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.06*0:-0.5*0.87(Châu Á)

4.30/3.30/1.87(Châu Âu)

1.02*2.5*0.88(Tài Xỉu)

Soi kèo

Ai Cập

Ai Cập

Saudi Arabia(N)

Saudi Arabia(N)

25/06/2018 - 21:00 | [FIFA World Cup]

1.06*0:-0.5*0.87(Châu Á)

4.30/3.30/1.87(Châu Âu)

1.02*2.5*0.88(Tài Xỉu)

Soi kèo

Ai Cập

Ai Cập